آموزش: ساخت یک بستنی در ایلسترتور :: یاقوت آرت

یاقوت آرت

عضویت در خبرنامه یاقوت
یاقوت در گوگل پلاس

آخرین نظرات
  • ۲۵ شهریور ۹۷، ۰۹:۲۴ - وب سایت هیتر جت
    عالی بود
  • ۲۴ شهریور ۹۷، ۱۱:۰۴ - دستگاه جوجه کشی
    wow
۲۶خرداد

 

در آموزش پیش رو، شما خواهید آموخت که چگونه با استفاده از نرم افزار ادوبی ایلستریتور یک بستنی لذیذ را ایجاد نمایید.


تصویر نهایی

این تصویر نهایی بستنی ای است که ما خلق خواهیم کرد.


جزئیات آموزش

  • پرنامه: ادوبی ایلستریتور CS5
  • زمان تخمینی: 30 دقیقه
  • درجه سختی: مبتدی-متوسط

گام اول

یک صفحه جدید در ادوبی ایلستریتور با عرض و طول 500 پیکسل بسازید.


گام دوم

رنگ #492112  را برگزینید و ابزار Rectangle Tool را انتخاب کنید. حالا بر روی صفحه کلیک نمایید تا پنجره ی چهارگوش باز شود، سپس برای پهنا 180 و برای ارتفاع 300 پیکسل را وارد نمایید. اوکی نمایید تا یک چهارگوش به صورت زیر نمایان شود.

چهارگوش را با کلیک کردن بر روی علامت حلقه شکل در قسمت راست لایه ی مربوطه و به مسیر toObject> Transform> Rotateبروید. 28- را وارد نمایید و اوکی کنید.


گام سوم

حالا چهارگوش را انتخاب کنید و به مسیر Effect> Stylize> Round Cornersبروید. شعاع 50 پیکسل را وارد نمایید و اوکی کنید تا گوشه های چهارگوش گرد شوند. این را به عنوان Base برچسب بزنید.

Base را انتخاب کنید و به مسیر Object> Expand Appearance  بروید تا شکل را ویرایش نمایید.


گام چهارم

برای ساخت چوب بستنی، رنگ #F3BB70  را انتخاب کنید. حالا یک لایه جدید زیر لایه ی Base با کلیک کردن بر روی آیکون Create  New Layer که زیر پنل لایه هاست، بسازید.

ابزار Rounded Rectangle Tool را برگزینید و بر روی صفحه کلیک نمایید تا پنجره آپشن باز شود.

38 پیکسل برای عرض و 180 پیکسل برای ارتفاع و شعاع 20 پیکسل برای شعاع گوشه ها برگزینید و اوکی نمایید تا چهارگوشی مانند زیر ایجاد شود.


گام پنجم

سپس اندکی قسمت بالایی چوب بستنی را باریک می کنیم. ابزار (Direct Selection Tool (A را برگزینید و بر روی نقطه تکیه گاهی بالا و راست کلیک نمایید. حالا آن را مقداری به سمت چپ بکشید.

به طور مشابه، نقطه تکیه گاهی چپ و بالا را به سمت راست بکشید.

چوب بستنی را انتخاب کنید و آن را 28- بچرخانید.


گام ششم

حالا بر روی آیکون (Eraser Tool (Shift + E دوبار کلیک نمایید تا آپشن پدیدار شود و تنظیمات زیر را برای آن اعمال نمایید.

بعد از آن، شکل Base را انتخاب کنید و به طور نسبی گوشه راست و بالا را پاک نمایید.


گام هفتم

سپس رنگ #8A5D3B  را برگزینید و به طور نسبی یک ناحیه از شکل پایه را با استفاده از ابزارPen(  Tool (P رنگ نمایید. آن را به عنوان Bite برچسب بزنید.


گام هشتم

شکل Bite را انتخاب کنید و به مسیر Object> Path> Offset Path  بروید و مسیری موازی این مسیر با فاصله 2- پیکسل ایجاد کنید.

رنگ مسیر جدید را #D5BDAA  قرار دهید و آن را 2 تا 3 گام به سمت راست بکشید. شکل جدید را به عنوان Bite2 نامگذاری نمایید.

حالا شکل Bite2 را انتخاب کنید، کلید های Ctrl + C را فشار دهید تا یک کپی از آن تهیه شود و کلیدهای Ctrl + F را فشار دهید تا آن را در جلو قرار دهد. آن را 2 تا 3 گام به سمت چپ بکشید و رنگ آن را به #3B2314. تغییر دهید. آن را Bite3 بنامید.

شکل Bite3 را انتخاب کنید، کلید های Ctrl + C را فشار دهید تا یک کپی از آن تهیه شود و کلیدهای Ctrl + F را فشار دهید تا آن را در جلو قرار دهد. آن را 1 گام به سمت راست بکشید و رنگ آن را به #FBE4BD.. تغییر دهید. آن را Bite4 بنامید.

 


گام نهم

شکل Bite4 را انتخاب کنید و کلید های Shift+F6 را فشار دهید تا پنل Appearance ظاهر شود. حالا در پنل مشخصه Fill را انتخاب کنید و بر روی آیکون Duplicate Selected Item کلیک نمایید تا Fill را کپی نماید. بعد از آن، این دومین Fill را به سایه مشکی-سفید تغییر دهید همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است. و سپس حالت اختلاط Blending Mode را به Multiply با opacity 30 درصد تغییر دهید.


گام دهم

سپس ما یک الگو به قسمت خاکستری اعمال می کنیم. شکل Bite4 را انتخاب کنید و مشخصه Fill آن را کپی نمایید. حالا مشخصه Fill جدید را به Pattern تغییر دهید. شما می توانید این الگو را با رفتن به مسیر Window> Swatch Libraries> Patterns> Basic Graphics> Basic Graphics_Textures> USGS 21 Intricate Surface. پیدا کنید حالت اختلاط لایه الگو را به Multiply با Opacity 10 درصد تغییر دهید.


گام یازدهم

حالا شکل زیر را با استفاده از ابزار (Pen Tool (P و رنگ #401C10  برای Fill و رنگ #26150D  برای Stroke رسم نمایید. مقدار 2pt را برای Stroke Weight در نوار ابزار کنترلی بالا انتخاب کنید.


گام دوازدهم

برای ایجاد های لایت ها، رنگ Stroke سفید (stroke weight: 2pt)  را برگزینید و با استفاده از ابزار (Pencil Tool (N مقداری های لایت ایجاد نمایید.

های لایت ها را انتخاب کنید و شکل پهنای Stroke را به شکل 1 تغییر دهید همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است. حالت اختلاط های لایت ها را در پنل Transparency panel (Shift + Ctrl + F10)به Soft Light تغییر دهید. شما می توانید به صورت مشابه، های لایت های بیشتری را اضافه نمایید.


گام سیزدهم

ابزار (Pen Tool (P را برگزینید و با استفاده از یک Stroke سفید با اندازه 2pt یک های لایت بر روی Base بکشید همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است.

در نوار ابزار کنترلی بالا شکل Stroke را به شکل 4 تغییر دهید. و حالت اختلاط را در پنل (Transparency panel (Shift + Ctrl + F10  به Soft Light تغییر دهید.

رنگ #8A5D3B  را انتخاب کنید و یک شکل سه گوش با استفاده از ابزار (Pen Tool (P مانند زیر بکشید.

با روشی مشابه های لایت هایی نزدیک به لبه ی بالایی ایجاد نمایید.


گام چهاردهم

برای ایجاد یک درخشندگی بر روی بستنی، یک بیضی کشیده با رنگ سفید بالای بقیه لایه ها بکشید. بیضی را انتخاب کنید و آن را با استفاده از ابزار Selection Tool (V) بچرخانید و به Effect> Blur> Gaussian Blurبروید. یک افکت Gaussian Blur 50 پیکسلی به آن اعمال نمایید. حالت اختلاط آن را به Overlay با Opacity 10 درصدی در پنل Transparency panel            (Shift+ Ctrl+ F10.  تغییر دهید.


گام پانزدهم

سپس ما یک الگوی ماهرانه به بستنی اضافه خواهیم کرد. رنگ Fill را none قرار دهید و رنگ Stroke سفید را برگزینید. حالا ابزار (Pencil Tool (N را انتخاب کنید و مقداری خط به صورت رندوم ایجاد نمایید. بعد از آن، خطوط را انتخاب کنید و منوی Brush Libraries  را از نوار ابزار کنترلی باز کنید. Artistic> Artistic _ChalkCharcoalPencil> Chalk. را انتخاب کنید. حالت اختلاط لایه خطوط را به Soft Light با Opacity 5 درصد تغییر دهید.


گام شانزدهم

شکل چوب بستنی را انتخاب کنید، دکمه های Ctrl + C را فشار دهید تا یک کپی از آن ایجاد نمایید و دکمه های Ctrl + B را بزنید تا آن را در پشت قرار دهد. رنگ fill این شکل را به سفید تغییر دهید و آن را یک گام به سمت راست بکشید. حالا شکل جدید را انتخاب کنید، آن را کپی در پشت قرار دهید. رنگ fill آن را به #C9955C  تغییر دهید و آن را 2 گام به سمت راست بکشید.


گام هفدهم

یک بار دیگر لایه چوب بستنی اصلی را انتخاب کنید، آن را کپی نمایید و دکمه های Ctrl + F را فشار دهید و آن را در جلو قرار دهد. یک سایه مشکی و سفید به آن اعمال کنید و حالت اختلاط آن را به Multiply با Opacity 40 درصد تغییر دهید.

حالا ما یک الگوی چوب ماهرانه ایجاد خواهیم کرد. یک لایه جدید بالای چوب بستنی ایجاد کنید و با استفاده از ابزار (Pencil Tool (N مقداری خط با رنگ مشکی ایجاد نمایید.

برای شکل Stroke، شکل 1 را انتخاب کنید. حالت اختلاط خطوط چوبی را به Multiply با Opacity 5 درصد تغییر دهید.


گام هجدهم

شکل زیر با استفاده از ابزار (Pen Tool (P با رنگ #411D15  رسم نمایید. آن را کپی نمایید و در پشت قرار دهید. رنگ fill آن را به #21120A  تغییر دهید و آن را یک گام به سمت پایین و راست بکشید.


گام نوزدهم

حالا یک شکل مثلثی بالای شکل ایجاد شده در گام هجدهم با استفاده از رنگ مشکی fill رسم نمایید. آن را انتخاب کنید و یک افکت Gaussian Blur 4 پیکسلی به آن اعمال نمایید. بعد از آن، حالت اختلاط آن را به Multiply با Opacity 70 درصد تغییر دهید.


گام بیستم

در پایان، ما سایه ها را ایجاد خواهیم کرد. با استفاده از ابزار (Pen Tool (P شکل زیر را بکشید و یک سایه مشکی و سفید مانند زیر به آن اعمال نمایید.

سایه را انتخاب کنید و یک افکت Gaussian Blur 16 پیکسلی به آن اعمال نمایید. حالت اختلاط را به Multiply تغییر دهید.

 


به پایان رسید!

منبع:vectorcove.com 

نظرات  (۱)

سلام بسیار عالی و کاربردی موفق باشید نرم افزارایلسترتور، برای ویندوز 86 هست چون گشتم پیدا نکردم اگر هست بگید دانلود کنم
پاسخ:
سلام
فایل های نصب نرم افزارهای ادوبی که در اکثر سایت های دانلود ایرانی موجود هستن، هم قابلیت نصب روی ویندوز 64 بیتی رو دارن و هم 32 بیتی یا به قول شما 86.
میتونید به سایت هایی مثل سافت گذر، پی سی دانلود یا شبیه این ها مراجعه کنید.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی