بایگانی خرداد ۱۳۹۴ :: یاقوت آرت

یاقوت آرت

عضویت در خبرنامه یاقوت
یاقوت در گوگل پلاس

آخرین نظرات

۲۰ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

۱۱خرداد

لیپین کوتز برندان مورفی درباره تغییر نقش رنگها در طراحی و نامگذاریهای تجاری تحقیق و بررسی می کند.

برندان مورفی میگوید:طرز استفاده ما از رنگها در حال عوض شدن است.

از خیابان گرفته تا قفسه های سوپرمارکتها، استفاده از رنگها در طراحی برندها و لوگوها ، تغییرات زیر پوستی و درونی ای داشته اند. شرکتها در میان همه صنایع، دژی  از رنگها ساخته اند  که هم هویت برندشان را تعریف کنند و هم از آن دفاع کنند.

در حالیکه  استفاده از رنگها در نامهای تجاری موضوع جدیدی نیست، تغییر جهت آن به دنیای دیجیتال، باعث تمایزات ظریفتر، استراتژیکتر و راههای چند جانبه بیشتری برای ارتباط بهتر با مشتریان  شده است، شرکتها خودشان را در قالب خصوصیات برند معتبر و متمایزی ارائه می دهند.

۱۰۹۵نمایش ۲ نظر
۱۱خرداد

هنرمندان یزرگ با شعبده بازها تفاوت چندانی ندارند. آنها عمرشان را صرف مطالعه روی حرفه شان می کنند تا هر تکنیکی را کامل و عالی یاد بگیرند تا آن تکنیک بهترین توانایی شان شود. به عنوان یک مخاطب ما فقط راحت سر جای خود می نشینیم و در حیرت کامل کارشان را نظاره میکنیم، اغلب کورسویی از امید در دلمان  داریم که ما نیز روزی بتوانیم این جادو را خلق کنیم.

۸۰۲نمایش ۰ نظر
۱۱خرداد

۷۸۹نمایش ۱ نظر
۱۱خرداد

۶۷۹نمایش ۰ نظر
۱۱خرداد

۶۱۹نمایش ۰ نظر
۱۱خرداد
۹۲۰نمایش ۰ نظر
۱۱خرداد

۷۱۷نمایش ۰ نظر
۱۱خرداد

۱۱۱۱نمایش ۱ نظر
۱۱خرداد

آنچه که طراحی خواهید کرد!

۹۸۱نمایش ۲ نظر
۰۹خرداد

۱۰۴۱نمایش ۲ نظر