ایجاد کاراکترهای تخم مرغ کمدی در نرم افزار ایلستریتور :: یاقوت آرت

یاقوت آرت

عضویت در خبرنامه یاقوت
یاقوت در گوگل پلاس

آخرین نظرات
۲۶فروردين

مشخصات آموزش:

زمان حدودی: 3 ساعت
درجه سختی: متوسط
نرم افزار های استفاده شده: ادوبی ایلستریتور
منبع: design.tutsplus.com

چیزی که شما خلق خواهید کرد

 

این آموزش را دنبال کنید و از ساخت این کاراکترهای تخم مرغ کمدی و جذاب لذت ببرید. این یک آموزش اختصاصی از ابزار Blend Tool و آپشن های این ابزار است بنابراین شما در تمام مراحل این آموزش از این ابزار بهره خواهید برد. در آغاز یک وکتور تخم مرغ ایجاد می شود سپس چشم ها و بارقه های آن ایجاد می شوند که همراه با ابروهاست، لپ های گلگون برای کاراکتر تخم مرغ دختر، قلب ها درون چشم ها به نشانه ی عشق و در نهایت برای سایه ها انجام می شود. شما از گام های مشخص شده و آپشن های Smooth Color blending برای همه اینها استفاده خواهید کرد بنابراین آماده باشید برای آموزش بیشتر در مورد ابزار شگفت انگیز Blend!


1-یک پروژه ی جدید را آغاز کنید

نرم افزار ایلستریتور را باز کنید و به مسیر File > New  بروید تا یک صفحه سفید باز کنید. یک نام برگزینید و ابعاد را تنظیم نمایید به عنوان Unit گزینه Pixels را انتخاب کنید و برای Color mode گزینه RGB را برگزینید.

سپس به مسیر Edit > Preferences > General  بروید و گزینه Keyboard Increment  را 1pxقرار بدهید سپس به Units & Display Performance  بروید و Unitsرا شبیه به تصویر زیر تنظیم نمایید. من معمولا با استفاده از این تنظیمات کار می کنم و آنها در طول فرآیندهای طراحی به شما کمک خواهند کرد.

 


2-تخم مرغ را ایجاد کنید

گام اول

ابتدا ابزار بیضی (Ellipse Tool -L)  را بگیرید و یک بیضی با ابعاد 130 x 166px  بکشید. سسپس از ابزار Direct Selection Tool (A)  برای انتخاب تنها نقطه پایینی استفاده کنید و به مسیر File > Scripts > Extend Handlesبروید. دستور را اجرا کنید و یک درصد 120 به آن اعمال نمایید.

اگر شما Extend Handles  را ندارید می توانید به این مسیر 20 Free and Useful Adobe Illustrator Scripts بروید و آن را دانلود نمایید و آن را نصب نمایید. بعد از آن شما خواهید توانست تا به آن با دنبال کردن مسیر File > Scripts > Extend Handlesدسترسی داشته باشید. با استفاده از این گزینه شما به راحتی می توانید دسته ها را انبساط دهید، کوتاه کنید، پاک کنید یا معکوس نمایید. در حالی که تقارن و زوایا حفظ گردند.

 


گام دوم

از ابزار Direct Selection Tool برای انتخاب تنها نقطه بالایی استفاده کنید سپس دستور Extend Handlesرا انتخاب کنید و یک درصد 85 این بار به آن بدهید. به عنوان نتیجه شما به دسته هایی کوچکتر خواهید رسید. مقادیر بالای 100 درصد به بزرگ شدن کمک می کند و مقادیر زیر 100 به کمتر کردن دسته ها کمک می کند.

 


گام سوم

آخرین چیزی که باید انجام دهید، ویرایش زاویه ی دسته ها برای نقاط تکیه گاهی چپ و راست می باشد همان طور که در شکل نشان داده شده است. چیزی که خواهید داشت یک شکل تخم مرغ است.

 


گام چهارم

سپس ابزار بیضی را بگیرید و یک بیضی در جانب بالا و چپ شکل تخم مرغ بکشید. شکل تخم مرغ را کپی نمایید و Paste in Front )(Ctrl+F  را انتخاب نمایید بعد از آن این کپی و بیضی را برگزینید و در پنل Pathfinder گزینه Intersectرا فشار دهید.

 


گام پنجم

یک بیضی تکیه گاه دیگر در قسمت بالا و چپ شکل تخم مرغ شبیه به تصویر بکشید. این بار کار تمام است، هر سه شکل را با رنگ های نشان داده شده پر کنید.

 


گام ششم

قبل از آنکه ادامه دهید، شکل تخم مرغ را انتخاب کنید و تعدادی کپی از آن ایجاد نمایید زیرا بعدتر به آن نیاز پیدا خواهید کرد. حالا سه شکل را انتخاب کنید و به مسیر Object > Blend > Blend Options, بروید، Smooth Color  را انتخاب نمایید و اوکی نمایید. به مسیر Object > Blend > Make (Alt-Control-B)بازگردید حالا شما یک بردار تخم مرغ به دست آورده اید.

 


3-یک بافت بر روی تخم مرغ خلق کنید

گام اول

یک کپی از شکل تخم مرغ بگیرید و آن را در جلوی همه چیز بیاورید با رفتن به مسیر Object > Arrange > Bring to Front (Shift-Control-]).. خاکستری را به عنوان رنگ پر انتخاب کنید سپس به مسیر toEffect> Texture > Texturizer  بروید و تنظیماتی را که در زیر نشان داده شده است اعمال نمایید. به این شکل یک Blending Mode Overlay  اعمال نمایید با Opacity 16 درصد.

 


گام دوم

به منظور تمیز کردن لبه های تخم مرغ بعد از افکتی که اعمال شد شما از یک ماسک mask استفاده خواهید کرد. ابتدا یک کپی دیگر از شکل تخم مرغ بگیرید و آن را بالای هر چیزی بیاورید با رفتن به مسییر Object > Arrange > Bring to Front (Shift-Control-])  سپس fill-none و stroke-none قرار دهید. حالا این کپی و شکل با افکت اعمال شده را انتخاب کنید و مسیر Object > Clipping Mask > Make (Control-7).  را دنبال کنید.

 


گام سوم

یک کپی دیگر از شکل تخم مرغ بگیرید و آن را بالا بیاورید. آن را با یک سایه ی خطی و زاویه -75 degrees Angleهمان طور که نشان داده شده است پر کنید. برای این شکل Blending Mode Overlay  با Opacity40 درصد قرار دهید. این کار باعث تیره تر شدن قسمت پایین و راست تخم مرغ خواهد شد.

 


4- چشم ها را خلق کنید

گام اول

از ابزار بیضی برای کشیدن یک بیضی جدید با ابعاد نشان داده شده استفاده کنید. ابزار Direct Selection Tool (A)  را انتخاب کنید و تنها نقطه بالایی (1) را برگزینید سپس به مسیر Object > Transform > Moveبروید و در فیلد Horizontal  مقدار -7px  را بگذارید و اوکی نمایید. سپس نقطه پایینی را انتخاب کنید (2) و به مسیر Object > Transform > Moveبروید و در فیلد Horizontal  مقدار 3px  را بگذارید و اوکی نمایید.

 


گام دوم

از ابزار Direct Selection Tool (A)  برای انتخاب نقاط 1و 2و 3 استفاده کنید و زاویه های آنها را شبیه به تصویر زیر ویرایش نمایید.

 


گام سوم

شکلی را که در گام پیشین ساختید حرکت دهید و آن را در بالای تخم مرغ قرار دهید و یک رنگ مشکی برای آن انتخاب نمایید. این شکل را کپی نمایید و Paste in Front (Ctrl+F) را انتخاب کنید و رنگ سفید را برای آن جایگزین نمایید سپس از ابزار Direct Selection Tool (A)  برای انتخاب تنها نقطه سمت راست استفاده کنید و آن را مقداری به سمت راست حرکت دهید.

 


گام چهارم

شکل سفید را کپی نمایید و Paste in Front  را انتخاب کنید سپس آن را مقداری به سمت بالا و راست همان طور که نشان داده شده است حرکت دهید. به دلایل بصری من رنگ را به خاکستری تغییر دادم. شکل سفید را بار دیگر کپی نمایید و Paste in Front  را انتخاب کنید سپس این کپی و همچنین شکل خاکستری را انتخاب نمایید و در پنل Pathfinder  گزینه Subtract  را فشار دهید.

 


گام پنجم

شکلی را که در گام پیشین ساختید با رنگ مشخص شده پر کنید. پیش از آنکه ادامه دهید تعدادی کپی از شکل سفید ایجاد نمایید زیرا بعدتر به آنها نیاز پیدا خواهید کرد. حالا دو شکل را انتخاب کنید و به مسیر Object > Blend > Blend Optionsبروید، Smooth Color  را برگزینید و تایید نمایید. به مسیر Object > Blend > Make (Alt-Control-B). بازگردید. من نام این گروه مخلوط را “white eye”.  گذاشتم.

 


5-یک قلموی هموار مشکی هنری بسازید

گام اول

از ابزار بیضی Ellipse Tool (L) برای رسم یک دایره کوچک به اندازه 5 x 5pxاستفاده کنید و آن را با یک سایه ی شعاعی مشکی به سفید پر نمایید. با داشتن این دایره ی انتخاب شده به پنل Transformبروید و در قسمت Width  مقدار 100pxرا به جای 5pxقرار دهید. با این کار یک بیضی مسطح خواهید داشت.

 


گام دوم

متاسفانه، شما نمی توانید یک شکل با یک سایه را به عنوان قلمو ذخیره نمایید بنابراین به منوی Objectبروید و Expandرا انتخاب کنید. در نتیجه شما یک گروه به همراه تعداد زیادی بیضی بعلاوه یک ماسک تکه شده و یک چهارگوش به عنوان محدوده شکل خواهید داشت.

به پنل Layersبروید، گروه بیضی ها را باز کنید و محل قرارگیری ماسک تکه شده را مشخص کنید. آن را انتخاب کنید و به Trashبیاندازید. سپس به انتهای گروه بروید و آخرین شکل را انتخاب کنید که باید یک چهارگوش باشد، آن را مثل قبل حذف کنید.

 


گام سوم

حالا شما می توانید قلموی تان را ذخیره نمایید. گروه بیضی ها را انتخاب کنید و در پنل Brushesبیاندازید و New Art Brushرا انتخاب کنید. به عنوان نام Smooth Black Art Brush  را تایپ کنید و مابقی تنظیمات را به همان صورت رها کنید.

 


6-سایه هایی در اطراف چشم ها اضافه نمایید

گام اول

برای لحظه ای “white eye”. را پنهان کنید. ابزار قلم Pen Tool (P)  را بگیرید و دو مسیر به دنبال لبه های شکل مشکی شبیه به تصویر زیر بکشید. این مسیرها را با Smooth Black Art Brushرنگ آمیزی کنید سپس Blending Mode Color Burnرا قرار دهید. حالا شما می توانید “white eye” را آشکار کنید و دو مسیر رنگ آمیزی شده را به پشت آن بفرستید.

 


گام دوم

مسیر دیگری با ابزار قلم در جانب چپ لبه چشم بکشید. این مسیر را با Smooth Black Art Brush  رنگ آمیزی بنمایید سپس Blending Mode Color Burnرا قرار دهید. این بار این سایه را در جلوی “white eye” قرار دهید.

 


گام سوم

همه شکل هایی که با آن چشم راست را ایجاد کردید را انتخاب کنید و آنها را گروه بندی نمایید. Group (Control-G)  با داشتن این گروه انتخاب شده به مسیر Object > Transform > Reflect, بروید، Vertical  را چک کنید و Copyرا بزنید. با این کار شما به چشم چپ و هر آنچه برای قسمت راست انجام دادید، خواهید رسید.

 


7-چشم ها را به پایان برسانید

گام اول

ابزار بیضی را بگیرید و دو شکل به عنوان تخم چشم بکشید و آنها را قهوه ای کنید. آنها دایره های کامل نیستند بنابراین از ابزار Direct Selection Tool (A)برای مقدار کمی شکسته کردن استفاده کنید. سپس، دو شکل کوچک تر به عنوان مردمک چشم بکشید و آنها را مشکی نمایید.

 


گام دوم

بر روی چشم راست زوم نمایید و یک دایره در قسمت بالا و چپ تخم چشم بکشید، سپس یک دایره کوچکتر در مرکز قرار دهید (1) هر دو دایره را با سفید پر نمایید منتها Opacity  دایره بزرگتر را صفر درصد قرار دهید. با داشتن هر دو دایره انتخاب شده به مسیر Object > Blend > Blend Optionsبروید و 10 Specified Steps  را انتخاب کنید و تایید نمایید.

به مسیر Object > Blend > Make (Alt-Control-B) بازگردید. (2) نتیجه یک برق در چشم خواهد بود. چیزهای مشابه را تکرار کنید یا شکل اول را برای رسیدن به یک برق کوچک تر در قسمت پایین و راست تخم چشم اندازه کنید، بعد از آنکه به پایان رسید، همین کارها را برای چشم چپ انجام دهید.

 


8-یک قلموی هنری برای ابروها بسازید

گام اول

اول ابزار بیضی را بگیرید و یک بیضی با اندازه 100 x 15px  بکشید. از ابزار Direct Selection Tool (A)  برای انتخاب تنها نقطه راست استفاده کنید، سپس به مسیر File > Scripts > Extend Handles  بروید و یک درصد صفر به آن اعمال نمایید. این کار باعث حذف شدن نقطه موجود خواهد شد. سپس نقطه چپ را انتخاب کنید، همان گزینه را انتخاب کنید و این بار یک درصد 280 قرار دهید. در نتیجه یک دسته ی بلندتر خواهید داشت.

 


گام دوم

از ابزار Direct Selection Tool (A)  برای انتخاب نقطه های بالا و چپ استفاده کنید و زوایای آنها را مانند زیر ویرایش نمایید. قبل از آنکه قلمو را ذخیره نمایید، رنگ مشکی را برای شکل تان انتخاب کنید. آن را در پنل Brushes  بیاندازید و New Art Brush. را انتخاب کنید.

به عنوان نام Eyebrow Art Brush  را تایپ کنید و مابقی تنظیمات را به همان صورت رها کنید.

 


گام سوم

ابزار قلم Pen Tool (P)  یا ابزار مداد Pencil Tool (N)  را بگیرید و یک مسیر بالای چشم راست همانند شکل زیر بکشید. این مسیر را با Eyebrow Art Brush  رنگ آمیزی نمایید سپس Stroke Weightرا 0.3 pt.  قرار دهید.

 


گام چهارم

برای تغییر شکل دادن رنگ آمیزی در یک شکل، از منوی Objectگزینه Expand Appearance  را انتخاب کنید سپس هر دو را Ungroup (Shift-Control-G) نمایید. شما به شکل ابرو خواهید رسید (1) یک کپی کوچک تر از این شکل بسازید و آن را در وسط قرار دهید. هر دو شکل را با قهوه ای تیره رنگ نمایید اما Opacity  بزرگتر را صفر انتخاب نمایید. با داشتن هر دو شکل انتخاب شده، به مسیر Object > Blend > Blend Options  بروید و 10 Specified Steps. را انتخاب کنید. به مسیر Object > Blend > Make (Alt-Control-B) بازگردید و شما به ابروی راست خواهید رسید.

 


گام پنجم

ابروی راست را کپی کنید، به صورت عمودی نیم چرخش بدهید و آن را بچرخانید سپس آن را در بالای چشم چپ قرار دهید. شما می توانید آن را با استفاده از ابزار Selection Tool (V). مقداری بزرگتر نمایید.

 


9-حالت چین و چروک در زیر چشم ها اضافه نمایید

گام اول

از ابزار قلم یا مداد برای کشیدن یک مسیر منحنی در زیر هر چشم استفاده کنید. این مسیرها را با Smooth Black Art Brush  رنگ آمیزی نمایید و مقدار Stroke Weight  را 0.75 pt.  قرار دهید.

 


گام دوم

همان طور که هر دو مسیر را انتخاب شده دارید، به پنل Appearance  بروید و بر روی قلموی رنگ آمیزی اعمال شده دابل کلیک نمایید تا پنجره Stroke Options  باز شود. به عنوان Colorization  گزینه Tints  را انتخاب کنید و اوکی بنمایید. حالا قهوه ای روشن را به عنوان رنگ انتخاب کنید و قلمو رنگ را به خود خواهد گرفت. هر دوی آنها را Blending Mode Multiply  قرار دهید (سفید شفاف می شود) و مقدار Opacityرا 75 درصد قرار دهید.

 


10-کاراکتر تخم مرغ دختر خلق کنید

گام اول

در این نقطه اولین کاراکتر تخم مرغ آماده است و شما می توانید از آن برای ساختن انواع دیگر کاراکترها استفاده کنید. با کپی کردن از اولین تخم مرغ شروع کنید و بر روی چشم ها تمرکز نمایید و موقعیت مردمک ها، تخم چشم ها و برق چشم ها را همانطور که در شکل نشان داده شده است حرکت دهید (1) سپس محل قرارگیری ابروها را تغییر دهید (2) و در نهایت، موقعیت چین و چروک های زیر چشم ها را با حرکت دادن آنها به سمت بیرون و مقداری چرخاندن آنها تغییر دهید.

 


گام دوم

ابزار قلم یا مداد را بگیرید و یک مسیر منحنی بالای هر چشم مانند زیر بکشید (1) قبل تر گفته بودم که شما به کپی شکل های سفید چشم ها نیاز پیدا خواهید کرد و حالا زمانی است که از آنها استفاده کنید (2) بر روی چشم راست تمرکز نمایید سپس کپی شکل سفید و مسیر را انتخاب کنید و در پنل Pathfinder  گزینه Divide  را فشار دهید. (2) Ungroup (Shift-Control-G)  نمایید سپس شکل های زیر را حذف نمایید و شما پلک راست را خواهید داشت. چیزهای مشابه را برای چشم چپ انجام دهید.

 


گام سوم

پلک راست راست را با یک سایه خطی نشان داده شده پر نمایید سپس از سایه مشابه برای پلک چپ استفاده نمایید اما زاویه ی آن را 180 درجه قرار دهید.

 


گام چهارم

با داشتن پلک راست انتخاب شده، از پنل Appearance  و منوی fly-out یک پرکردن جدید زیر اولین اضافه نمایید. به عنوان رنگ ، مشکی را برگزینید سپس به مسیر Effect > Distort & Transform > Transform, بروید و در فیلد Move Vertical  مقدار 1- را تایپ کنید و اوکی نمایید. در نتیجه به یک خط چشم مشکی خواهید رسید. چیزهای مشابه را برای پلک چپ تکرار کنید.

 


گام پنجم

بر روی پلک راست زوم نمایید و از ابزار قلم برای کشیدن سه مسیر به سمت بیرون استفاده کنید. این مسیرها را با Tapered-Sharp Art Brush  که شما می توانید در Brush Libraries Menu > Artistic >Artistic_Ink  پیدا کنید رنگ آمیزی نمایید، سپس مقدار Stroke Weight  را 0.1 قرار دهید. چیزهای مشابه را برای ساخت مژه های چپ تکرار کنید.

 


گام ششم

ابزار بیضی را بگیرید و دو دایره با ابعاد نشان داده شده رسم نمایید. هر دوی آنها را با صورتی پر کنید اما Opacity  دایره بزرگتر را صفر قرار دهید.

 


گام هفتم

با داشتن هر دو دایره انتخاب شده به مسیر Object > Blend > Blend Options  بروید و 10 Specified Steps  را انتخاب کنید سپس به مسیر Object > Blend > Make (Alt-Control-B). بازگردید. Blending Mode  راSoft Light  برای گروه مخلوط نتیجه قرار دهید سپس یک کپی از این گروه برای گونه ی چپ بگیرید.

 


11-کاراکتر تخم مرغ “In Love” بسازید

گام اول

یک کپی دیگر از اولین کاراکتر تخم مرغ بگیرید و تخم چشم، مردمک و برق چشم را حذف کنید. قسمت باقیمانده از چشم راست را بگیرید و آن را مقدار کمی کوچک تر نمایید سپس چشم ها را به هم نزدیک تر کنید (1) سپس موقعیت ابروها را تغییر دهید (2) و موقعیت چین و چروک های زیر چشم ها را نیز تغییر دهید.

 


گام دوم

با استفاده از ابزار قلم یک شکل قلب درون چشم چپ بکشید و آن نباید کامل باشد (1) یک کپی کوچک تر از قلب در مرکز بسازید. هر دو شکل را با قرمز پر کنید اما مقدار Opacity  قلب بزرگتر را 10 درصد قرار دهید (2) با داشتن همه آنها انتخاب شده به مسیر Object > Blend > Blend Options  بروید و Smooth Color  را انتخاب کنید و اوکی نمایید. به مسیر Object > Blend > Make (Alt-Control-B)  بازگردید و نتیجه باید شبیه به شکل زیر باشد. (3)

گروه اختلاط نتیجه را کپی نمایید و آن را برای چشم راست مقداری کوچک تر کنید و بعد از این سومین کاراکتر تخم مرغ حاضر است.

 


12-کاراکتر تخم مرغ گریان بسازید

گام اول

این آخرین کاراکتر است و برای ساخت آن ابتدا یک کپی از کاراکتر اولین تخم مرغ بگیرید. چشم ها را مقداری به یکدیگر نزدیک کنید، چشم چپ را مقداری به سمت پایین حرکت دهید و همچنین آن را مقداری کوچکتر کنید. این کار را با تخم چشم و برق چشم ها ادامه دهید (1) سپس موقعیت ابروها را تغییر دهید (2) سپس موقعیت چین و چروک های زیر چشم ها را تغییر دهید. (3)

 


گام دوم

ابزار قلم یا مداد را بگیرید و یک مسیر موج گون زیر هر چشم بکشید (1) سپس شما به شکل سفید چشم ها نیاز دارید. مسیر موج گون و کپی شکل سفید برای چشم راست را انتخاب کنید و در پنل Pathfinder  گزینه Divide  را فشار دهید. (2). Ungroup (Shift-Control-G)  را انتخاب کنید سپس شکل های بالا را پاک کنید (3) جیزهای مشابه را برای چشم چپ تکرار کنید.

 


گام سوم

شکل آب از چشم راست را با سایه ی خطی نشان داده شده پر کنید سپس از سایه مشابه برای چشم چپ استفاده کنید اما مقدار زاویه را 180 درجه قرار دهید.

 


گام چهارم

شکل آب از چشم راست را انتخاب کنید و یک قسمت جدید زیر اولین منوی fly-out از پنل Appearance  اضافه نمایید. از سایه ی آبی مشخص شده به عنوان رنگ استفاده کنید سپس به مسیر Effect > Distort & Transform > Transform, بروید و در فیلد Move Vertical  مقدار 1 را تایپ نمایید و اوکی کنید. چیزهای مشابه را برای شکل آب چشم چپ انجام دهید.

 


گام پنجم

به یاد دارید که پیش تر قلموی Smooth Black Art Brushرا ساختید؟ درست است، حالا شما به ورژن سفید آن نیاز دارید. با یک دایره به اندازه 5 x 5px  شروع کنید که یک سایه شعاعی از سفید به مشکی در آن وجود دارد سپس مقدار عرض را از 5 به 100 تغییر دهید. Expand  را انتخاب کنید و تمام توضیحات در قسمت 5 را به منظور ذخیره کردن قلمو دنبال کنید. این قلمو را Smooth White Art Brush. بنامید.

 


گام ششم

از ابزار قلم یا مداد برای کشیدن دو مسیر بر روی هر شکل آب شبیه به تصویر زیر استفاده کنید. (1) مسیرها را با استفاده از قلموی Smooth White Art Brush  رنگ آمیز نمایید و مقدار Stroke Weight  را 0.25 قرار دهید. (2) همه آنها را Blending Mode Screen  کنید (مشکی شفاف تر می شود) و مقدار Opacity  را 60 تا 70 درصد قرار دهید.

 


گام هفتم

بیایید با قطره های اشک ادامه دهیم. ابتدا یک شکل شبیه به قطره بکشید و آن را با سایه ی خطی نشان داده شده پر نمایید که زاویه ای برابر با 50 درجه داشته باشد. Blending Mode  راColor Burn  قرار دهید (1)  شکل قطره را کپی و Paste in Front   نمایید سپس آن را مقداری به سمت بالا و چپ حرکت دهید. سایه موجود را با یک سایه ی شعاعی سفید به خاکستری جایگزین نمایید سپس آن را Blending Mode Screen  قرار دهید. (2) سپس یک مسیر کوچک در قسمت بالا و چپ قطره بکشید و آن را با قلموی Smooth White Art Brush. رنگ آمیزی نمایید. مقدار Stroke Weight  را 0.25 قرار دهید و Blending Mode  را Screen  کنید (3)

 


گام هشتم

همه شکل ها را گروه کنید  (Control-G)  که قطره و یک کپی کوچکتر از آن را می سازد. آنها را شبیه به تصویر بعدی قرار دهید و کاراکتر تخم مرغ گریان آماده است.

 


13-سایه ها را ایجاد کنید

گام اول

یک کپی از شکل تخم مرغ بگیرید و آن را با رفتن به مسیر Object > Arrange > Send to Back   پشت هرچیزی قرار دهید (1) این شکل را به سمت پایین و راست حرکت دهید و همچنین از ابزار Selection Tool (V)  برای بزرگتر کردن آن استفاده کنید.

سپس یک کپی کوچک تر از این شکل در مرکز بگیرید. هر دو شکل را با مشکی پر کنید اما مقدار Opacity  برای شکل بزرگتر را صفر درصد قرار دهید (3) با داشتن هر دو شکل انتخاب شده به مسیر Object > Blend > Blend Options  بروید و 30 Specified Steps را انتخاب کنید و تایید نمایید. به مسیر Object > Blend > Make (Alt-Control-B)  بازگردید و سایه آماده است (4). به دلیل آنکه نور از جایی بالا و سمت چپ بر روی تخم مرغ می افتد سایه می بایست در قسمت پایین و راست باشد.گام دوم

حالا شما می توانید سایه ها را برای برادران دیگر ایجاد کنید و کار را به پایان برسانید.

 


تبریک! انجام شد.

همه کاراکترها آماده اند.


 

نظرات  (۲)

سلام احسنت بسیار زیبا و کاربردی و آموزنده موفق باشید
خسته نباشیدواقعأعالی بود

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی